immobilier Dijon

Exclusif

5

110 m² - 200 000 €

Dijon (21000)

x

Exclusif

9

117 m² - 293 000 €

Dijon (21000)

x

Exclusif

6

71 m² - 125 000 € **

**Honoraires à la charge du vendeur

Dijon (21000)

x

Exclusif

7

45 m² - 125 000 € **

**Honoraires à la charge du vendeur

Dijon (21000)

x

Exclusif

8

39 m² - 69 000 € **

**Honoraires à la charge du vendeur

Dijon (21000)

x
6

228 m² - 399 000 € **

**Honoraires à la charge du vendeur

Dijon (21000)

x
6

120 m² - 405 000 € **

**Honoraires à la charge du vendeur

Dijon (21000)

x
9

260 m² - 945 000 € **

**Honoraires à la charge du vendeur

Dijon (21000)

x
3

13 m² - 59 000 € **

**Honoraires à la charge du vendeur

Dijon (21000)

x